Trhy na náměstí od 29.4. Prodejcům je odpuštěné nájemné

Aktuálně

Vyškovské trhy se na Masarykově náměstí poprvé uskuteční ve středu 29. dubna. Původní plán před propuknutím epidemie koronaviru počítal se stejnou frekvencí konání jako loni, tedy jednou za 14 dní vždy ve středu. Radní města nicméně rozhodli, že do začátku června se budou zatím konat každou středu. Prodej je plánovaný od osmi ráno do pěti hodin odpoledne.

Trhovci, kteří se přihlásí, budou muset dodržovat vládní pravidla. Na náměstí nebude dovolený žádný prodej potravin určených k bezprostřední konzumaci. Město Vyškov coby pořadatel zajistí odstupy mezi stánky nebo umístí prostředky s dezinfekcí. Přednost budou mít prodejci výpěstků (například přísady) a zemědělských produktů a potravin (sýry, pečivo či uzeniny). „Od prodejců zájem evidujeme. I proto jsme se dohodli na trzích každý týden. Následně četnost vyhodnotíme. Je potřeba udělat několik kroků, ale jsme připravení trhy obnovit. Doufáme, že Vyškov bude pro trhovce nadále atraktivní a že i nabídka pro nakupující bude pestrá. A pevně věříme, že se prodejci i zákazníci budou chovat zodpovědně,“ prohlásil místostarosta Vyškova Roman Celý. 

Ačkoliv letos s ohledem na události se zpožděním, Vyškovské trhy se na Masarykově náměstí konají od jara do podzimu poosmé, trhovci se do centra města sjíždějí od roku 2013.

Radní odpustili měsíční nájemné, prodloužili i splatnost poplatků 

Vedení města v průběhu uplynulých týdnů několikrát jednalo a ladilo, jakými kroky na lokální úrovni ulehčit Vyškovanům. Rada města tak například schválila prominutí nájemného subjektům podnikajícím v nebytových městských prostorách. Reagovala tak na opatření Vlády České republiky v souvislosti s koronavirovou nákazou.

„Všichni jsme sledovali vládní kroky a vnímali uzavření obchodů, samozřejmě s výjimkou prodejen potravin, drogerií nebo lékáren. A následně jejich uvolňování. Vládní opatření se pochopitelně dotklo i našich živnostníků, kteří podnikají v prostorách ve vlastnictví města Vyškova v pronájmu. Jedná se o 18 případů. Rada rozhodla o odpuštění nájemného za měsíc duben,“ informoval místostarosta města Roman Celý. Odpuštění celkově vychází na přibližně 103 tisíc korun. 

U měsíčních plateb radní zároveň posunuli u května a června splatnost nájemného o 90 dní, živnostníci, kteří platí čtvrtletně, mají platbu nájemného rovněž prodlouženou o 90 dní. „Prominutím a posunutím nájemného reagujeme na negativní dopady nouzového stavu na podnikatelskou sféru. Kde budeme moci vyjít vstříc, tam určitě i v budoucnu vyjdeme. Někdo může namítnout, že ne všichni mají to štěstí a podnikají v městských prostorách. Domníváme se, že podobně by se k dané situaci měli postavit i soukromníci a živnostníkům upravit nájemné, když řadu týdnů nevydělávají,“ vyzval starosta Vyškova Karel Jurka. 

S ohledem na nouzový stav radní zároveň na své schůzi schválili prodloužení splatnosti jednotlivých místních poplatků  o tři měsíce. Poplatek za sběr komunálního odpadu je tak splatný jednorázově do 31. července, poplatek ze psů pak musí lidé zaplatit nejpozději do 31. srpna. „Řada lidí využívá službu SIPO nebo převod z bankovního účtu, jiní však poplatky hradí v hotovosti či platební kartou na pokladně městského úřadu. S ohledem na omezení provozu to však nebylo možné, proto jsme Vyškovanům vyšli vstříc. Museli jsme krizově rozhodnout, prodloužení splatnosti nicméně musí posvětit zastupitelé, protože obecně závaznou vyhlášku může změnit pouze zastupitelstvo. Jsem přesvědčený, že v tom bude zajedno,“ prohlásil starosta Jurka. 

Zdroj: MĚÚ Vyškov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *